تبلیغات
به نام یزدان پاك - عکس های نینا دوبرو در فرش قرمز مراسم اهدا جوایز امی Emmy 2010

نینا دوبرو بازیگر 21 ساله کانادایی بلغاری الاصل در فرش قرمز مراسم اهدا جوایز امی 2010 دیده می شود