تبلیغات
به نام یزدان پاك - جدیدترین عکس های دوتزن کروس و آدریانا لیما در هفته فشن نیویورک 2010

مدل های ویکتوریا سکرت دوتزن کروس ، آدریانا لیما و Chanel Iman در هفته فشن نیویورک دیده می شوند
دوتزن کروس مدل هلندی ویکتوریا سکرت حامله است